Bureau Beke

De achterblijvers

Een evaluatie van het maatwerk voor achterblijvers van vermiste personen

Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 vermissingen bij de politie gemeld. De meeste vermissingen worden binnen een paar dagen opgehelderd. Er zijn echter ook vermissingen die langer duren. De achterblijvers van die vermissingen kunnen naast de emotionele impact, problemen ondervinden op financieel, juridisch en praktisch gebied. De vermiste persoon heeft de status ’levend’ waardoor bij instanties de standaard regelingen gelden. De inkomsten van de vermiste stoppen op een gegeven moment maar de vaste lasten zoals verzekeringen, belastingen en woonkosten blijven doorlopen. Zonder aanwezigheid, toestemming of de handtekening van de vermiste persoon kunnen bepaalde zaken niet door achterblijvers geregeld worden. Uit de praktijk blijkt het wenselijk dat medewerkers van instanties achterblijvers erkennen als een doelgroep waarvoor maatwerk nodig is. Naar aanleiding van die constatering heeft Slachtofferhulp Nederland (SHN) - als belangenbehartiger voor achterblijvers – in 2015 diverse instanties verzocht om een protocol te ontwikkelen over de wijze waarop zij met achterblijvers van vermiste personen omgaan. Dat zijn onder andere de gemeenten, banken, pensioenfondsen, verzekeraars en de Belastingdienst. Het doel van het maatwerk is het garanderen van een efficiënte en correcte bejegening van achterblijvers door medewerkers van instanties waar achterblijvers mee te maken kunnen krijgen. Met een betere dienstverlening aan achterblijvers van vermiste personen wordt beoogd de lasten van achterblijvers te verlichten en hen te ontzorgen. Wij onderzoeken in hoeverre dat doel tot op heden is bereikt.

Opdrachtgever

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Projectteam

Ilse van Leiden, Manon Hardeman en Anton van Wijk

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl