Bureau Beke

Agenda voor de toekomst

Inventarisatie veiligheidsthema’s voor een gezamenlijke aanpak

Binnen het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) – een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven – wordt vanuit een tweejarig actieprogramma samengewerkt in de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven.
Aan het eind van dit jaar zal het nieuwe actieprogramma 2019-2020 worden opgesteld. Om voor dit programma gezamenlijk de veiligheidsthema’s te selecteren wordt het traject ‘Agenda voor de toekomst‘ gestart. Gedachte achter de agenda is dat het beter is om focus aan te brengen op een aantal veiligheidsthema’s om deze vervolgens goed gezamenlijk aan te pakken en ten tweede dat draagvlak voor de te kiezen veiligheidsthema’s bij de deelnemende partijen van groot belang is.
Binnen het traject 'Agenda voor de toekomst' worden drie activiteiten uitgevoerd. Het betreft een deskresearch, een online survey onder grote aantallen ondernemers en panels met stakeholders.

Opdrachtgever

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW

Projectteam

Henk Ferwerda, Tom van Ham, Juno van Esseveldt en Sylvia Dickie

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl