Bureau Beke

Actueel

5 januari | Artikel Vechten op afspraak
In opdracht van het programma Politie & Wetenschap hebben we onderzoek gedaan naar vechtafspraken tussen hooligans. Over dit onderzoek verscheen ook een artikel in het Tijdschrift voor Criminologie. Dit artikel kunt u hier downloaden.

22 december | Aanpak criminele families in Amsterdam
In Amsterdam is vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg de afgelopen periode een aanpak ontwikkeld om een criminele familie bestaande uit 46 personen uit drie generaties integraal aan te pakken. In de aanpak staan het tegengaan van ernstige vormen van criminaliteit en het voorkomen dat kinderen ook in de criminaliteit terecht komen (intergenerationele overdracht) centraal. Wij voerden een actieonderzoek uit en tekenden de lessen voor de aanpak op.

19 december | De achterblijvers
Een vermissing van een dierbare kan behalve emotionele impact allerlei praktische problemen voor de achterblijvers met zich mee brengen. Denk hierbij aan het regelen van de hypotheek en het stopzetten van verzekeringen van de vermiste. Verschillende instanties zetten zich sinds enkele jaren in om de dienstverlening aan achterblijvers van vermiste personen te verbeteren. Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben wij in kaart gebracht hoe de dienstverlening in de praktijk verloopt en hoe deze wordt ervaren door achterblijvers.

8 januari| Realiteit of registratie-effect
De afgelopen tien jaar is de geregistreerde jeugdcriminaliteit sterk gedaald. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie & Veiligheid hebben we onderzoek uitgevoerd naar de invloed van registratie-effecten op de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Eerder onderzoek liet zien dat vijf mogelijke registratie-effecten in aanmerking komen voor vervolgonderzoek. In dit onderzoek komen er vier daarvan aan bod. Dit zijn: 1) de rol van gemeentelijk buitengewoon opsporingsambtenaren, 2) veranderingen in het gebruik van politieregistratiesystemen, 3) de prioriteit in de opsporing en 4) veranderingen in het werkproces bij de politie.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl