Bureau Beke

Shortlistmethodiek of groepsaanpak

In 2016 is de shortlistmethodiek of groepsaanpak doorontwikkeld naar het 7 stappenmodel met daarbinnen de groepsscan door de politie. Meer informatie over dit model is via deze link te vinden op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Binnen de Database Aanpakken Jeugdgroepen zijn concrete aanpakken voor jeugdgroepen verzameld en toegankelijk gemaakt. 

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl