Bureau Beke

Openbare ordeverstoringen

Grootschalige ordeverstoringen vinden in Nederland met enige regelmaat plaats. Met name de rellen in Hoek van Holland tijdens het evenement Veronica Sunset Grooves zijn het startpunt geweest van veel aanvullend beleid en onderzoek. Bureau Beke is – in samenwerking met het COT en de Politieacademie – actief betrokken geweest bij uitgebreid fenomeenonderzoek en incidentonderzoeken naar onder andere de rellen in Hoek van Holland en de Project-X rellen in Haren. Binnen dit onderzoeksthema doet Bureau Beke ook eigenhandig onderzoek. Onder andere de achtergronden en kenmerken van ordeverstoorders, de wijze waarop kennis daarover kan bijdragen aan begrip over het ontstaan van ordeverstoringen en de implicaties daarvan voor het te voeren beleid staan in dit onderzoek centraal.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl