Bureau Beke

drs. Manon Hardeman

Manon Hardeman is criminologe en werkt sinds 2012 als onderzoeker bij Bureau Beke. Manon heeft criminologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast haar studie maakte ze deel uit van Project Gerede Twijfel. In deze projectgroep wordt onderzoek gedaan naar mogelijke rechtelijke dwalingen. In de zomer van 2011 heeft Manon gestudeerd aan UC Berkeley in Californië.
Thema’s waar Manon zich binnen Bureau Beke mee bezig houdt, liggen onder andere op het terrein van de opsporing, seksueel grensoverschrijdend gedrag en prostitutie, vermissingen, huiselijk geweld, dierenwelzijn, forensische opsporing en nabestaanden van moord en doodslag.
Enkele voorbeelden van relevante publicaties zijn als volgt: huiselijk geweld (Huiselijk geweld gestopt, 2012; Kijk.. dan zie je het!, 2013; Tijd om te herijken?, 2016), dierenwelzijn (Dierenwelzijn in het vizier, 2012; Dieren Verboden, 2016; Hoe lopen de hazen, 2016), prostitutie (Kwetsbare meisjes in Uithoorn, 2015; Prostitutie in Nederlandse gemeenten, 2015), opsporing (Aangifte onder nummer, 2015; Geweldsregistratie in ziekenhuizen, 2015; Insourcing en/of outsourcing van forensisch onderzoek, 2015; Vermisten op de kaart, 2015; Vermisten op het spoor, 2016) en sekten (Het warme bad en de koude douche, 2013). Manon is als buitengriffier beëdigd. Naast openbaar wetenschappelijk onderzoek verricht Manon ook embargo onderzoek voor de politie ten aanzien van criminaliteitsfenomenen.

E-mail

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl