Bureau Beke

Maatschappelijke opvang

Het vinden en beheren van opvang voor kwetsbare groepen - zoals verslaafde en/of psychiatrische daklozen - is voor gemeenten een lastig proces. Dit proces loopt uiteen van het vinden van de juiste locatie, het kiezen voor de beste locatie, het opstellen van een beheersplan en het evalueren van staand beleid. Omdat in dergelijke processen rekening gehouden moet worden met belangen van allerlei betrokkenen (gemeente, burger, politie, opvanginstelling) is onafhankelijk onderzoek een mogelijkheid. Op alle vier de processen voert Bureau Beke onderzoek uit. Dit heeft geresulteerd in onderzoek naar:

  • best beheersbare locaties (bijvoorbeeld in Doetinchem)
  • het al dan niet vestigen van een opvanginstelling (bijvoorbeeld in Zutphen en in Arnhem)
  • het opstellen van beheersplannen (bijvoorbeeld de Boei in Arnhem, Domus in Wehl, Dalespand in Doetinchem en Westervoortsedijk in Arnhem)
  • optimaler locatiekeuzebeleid (bijvoorbeeld in Tilburg)

Op basis van alle onderzoekservaringen is een Stappenplan ontwikkeld dat gemeenten verder kan helpen in het gehele besluitvormingsproces rond maatschappelijke opvang.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl