Bureau Beke

Ketengarages

Ketens zijn samenwerkingsverbanden van vertegenwoordigers uit verschillende organisaties die rondom een probleemveld een gezamenlijk doel nastreven. Bureau Beke coacht en ondersteunt ketens door deze kortstondig samen met de partners onder de loep te nemen via een zogenaamde Ketengarage. Op basis van de uitkomsten uit de Ketengarage worden snelle kwaliteitsverbeteringen in ketenoverlegstructuren doorgevoerd via kleine, praktijkgeoriënteerde ingrepen.

In opdracht van Provincie Gelderland en de acht GSO-gemeenten is een aantal Gelderse ketenoverleggen (veelplegers, huiselijk geweld en risicojeugd) gecoacht en ondersteund. In zogenaamde Ketengarages zijn lokale ketens onder de loep genomen. Vervolgens zijn snelle kwaliteitsverbeteringen in bestaande ketenoverlegstructuren doorgevoerd via kleine, praktijkgeoriënteerde ingrepen.

Tips voor ketens

Op basis van de in de provincie Gelderland uitgevoerde ketengarages wordt in een factsheet een overzicht gegeven van zaken waar rekening mee gehouden dient te worden bij het opstarten en onderhouden van een keten. Dit zijn onderwerpen die een keten kunnen optimaliseren, maar ook kunnen bedreigen.

Download de pdf 'Tips voor ketens'

 

 

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl