Bureau Beke

Kerntaken

Onze kerntaken liggen op de volgende terreinen: onderzoek, advisering, methodiek- en instrumentontwikkeling, trainingen en projectbegeleiding en ondersteuning. Hieronder kunt u per kerntaak nadere informatie vinden.

Onderzoek

Bijzondere onderwerpen
Georganiseerde criminaliteit
Gewelds- en zedencriminaliteit 
Interventies en maatregelen
Jeugd- en groepscriminaliteit 
Maatschappelijke opvang
Openbare ordeverstoringen
Politie en opsporing
Uitgaanscriminaliteit

Advisering

Ten behoeve van beleidsbeslissingen
Ten behoeve van de opsporing

Methodiek en instrumentontwikkeling

Checklists wapencontroles in de horeca en op scholen
Database Aanpakken jeugdgroepen 
Gebiedsscan criminaliteit en overlast 
Handreiking bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit
Hooligans in beeld
Ketengarages 
Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RIHG) 
Shortlistmethodiek of groepsaanpak 
Stappenplan prostitutiebeleid

Trainingen

Jeugdgarage
Training Alcohol, Drugs en Agressie (ADA)
Training ProActief Signaleren (PAS)

Projectbegeleiding en projectondersteuning

We begeleiden en ondersteunen projecten op lokaal of landelijk niveau. Te denken valt aan het implementeren van de groepsaanpak in een gemeente of politieregio, het opstellen van veiligheidsanalyses, schrijven van beheersplannen voor maatschappelijke opvangvoorzieningen of aan het opzetten, begeleiden en voorzitten van integrale veiligheidsoverleggen.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl