Bureau Beke

Hooligans in beeld

Binnen de methodiek Hooligans in beeld wordt de shortlistmethodiek toegepast op groepen voetbalhooligans. De belangrijkste opbrengst van de methodiek is in eerste instantie gelegen in een verbeterde kennis en informatiepositie van politie en relevante partners, op basis waarvan een gezamenlijke, dader(groep)gerichte aanpak kan worden geformuleerd waarbij maatwerk en vroegtijdige interventie de sleutelwoorden zijn.

Binnen het Politie en Wetenschap Huis - een digitaal kenniscentrum - is een kamer ingericht over Hooligans in Beeld. Lees meer over het PenWHuis.

 

 

 

 

 

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl