Bureau Beke

Advisering ten behoeve van beleidsbeslissingen

Ministeries, gemeenten en politieregios adviseren we op basis van onderzoek over te nemen beleidsmaatregelen. Onderzoek naar malafide activiteiten in de vastgoedsector heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de Minister van Justitie een aantal maatregelen heeft genomen en een aantal beleidslijnen heeft uitgezet. Onderzoek in Deventer heeft geleid tot een brede aanpak (preventief, repressief en curatief) van voetbalcriminaliteit. Een studie naar huiselijk geweld heeft aan de basis gestaan voor het in 2009 geïntroduceerde huisverbod.

 

 

 

 

 

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl