Bureau Beke

Actueel

15 mei | Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport
Als eerste sportbond heeft de Koninklijke Wielren Unie (KNWU) onderzoek laten uitvoeren naar ongewenste gedragingen in de eigen sportgeledingen. Dit sportspecifieke onderzoek dat Bureau Beke met de Vrije Universiteit heeft uitgevoerd onder een groot aantal professionele wielersporters en amateurs biedt waardevolle handvatten voor preventief beleid.

10 april | Tweemeting rondom azc Zutphen
Al voor de start van het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen (juli 2016) wordt de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving gemonitord. Omwonenden, het COA en de politie leveren hiervoor hun bijdrage. De resultaten van de monitor leveren input voor het beheer op. Na de nulmeting (juni 2016) en de eenmeting (december 2016) is de tweemeting door ons (december 2017) afgerond. De resultaten van de tweemeting zijn positief te noemen.

27 februari | Sentimentenmonitor brengt lokale spanningen in beeld
Op het platform Secondant schreven we een bijdrage over de sentimentenmonitor die we in het kader van het omgaan met polarisering samen met de gemeente Deventer hebben ontwikkeld. De sentimentenmonitor is een methodiek die informatie vanuit professionals en burgers centraal stelt. Het doel van de monitor is om op lokaal niveau de onderlinge verhoudingen tussen groepen en ontwikkelingen daarin, in beeld te brengen om zodoende input voor het gemeentelijk beleid te genereren.

19 maart | Aanpak problematisch jeugdgroepgedrag in 7 stappen
Voor het online platform Secondant schreven we een artikel over de handreiking ‘duiden van problematisch jeugdgroepgedrag’ die binnen de aanpak van problematische jeugdgroepen gebruikt kan worden door de gemeentelijk regisseur.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl