Bureau Beke

Actueel

27 september 2018 | Een bittere pil
In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap hebben wij een tot nu toe relatief onbelichte vorm van ondermijnende criminaliteit in Nederland in beeld gebracht: de illegale medicijnenhandel. In ‘Een bittere pil’ beschrijven we de verschijningsvormen van illegale medicijnenhandel, de betrokken instanties bij de aanpak en de wijze waarop zij daar uitvoering aan geven. Daarnaast wordt geschetst wie de daders zijn, welke modus operandi zij hanteren en welke vitale schakels tussen de onder- en bovenwereld deze vorm van criminaliteit faciliteren. Ten slotte gaan we in op kansen voor de aanpak om te voorkomen dat de illegale medicijnenhandel de drugshandel zal evenaren.

20 september 2018 | Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen
In deze notitie die we samen met Movisie opstelden, wordt ingegaan op het fenomeen ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. De notitie vormt een inventarisatie, beschrijving en ordening van definities, eerder onderzoek naar ouderenmishandeling in intramurale instellingen, risicofactoren en beschermende factoren. Deze literatuurstudie is bedoeld als onderlegger voor het project ‘Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen’ dat Bureau Beke en Movisie samen uitvoeren.

4 september 2018 | Slachtoffers zoeken en vinden
Het identificeren van slachtoffers op basis van beeldmateriaal is erg tijdrovend. Het ontbreekt de politie aan ‘objectieve’ maatstaven voor het nemen van de beslissing om te stoppen met het uitkijken van beelden wanneer de kans op het nog vinden van nieuwe slachtoffers gering is. Als gevolg hiervan gaan individuele beeldrechercheurs bij het maken van deze beslissing af op hun kennis en ervaring. Dit onderzoek tracht meer grip te krijgen op die impliciete kennis en ervaring van rechercheurs.

14 augustus 2018 | Hoe gaat de politie te werk tijdens vermissingen?
In de podcast van Radio 1 ‘De Dag’ leggen we uit hoe de politie omgaat met vermissingen. Wanneer is er reden voor een Amber Alert? Wat doet en wat kan de politie doen bij vermissingen? En welke rol speelt sociale media bij vermissingszaken?

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl