Bureau Beke

Actueel

10 april | Tweemeting rondom azc Zutphen
Al voor de start van het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen (juli 2016) wordt de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving gemonitord. Omwonenden, het COA en de politie leveren hiervoor hun bijdrage. De resultaten van de monitor leveren input voor het beheer op. Na de nulmeting (juni 2016) en de eenmeting (december 2016) is de tweemeting door ons (december 2017) afgerond. De resultaten van de tweemeting zijn positief te noemen.

27 februari | Sentimentenmonitor brengt lokale spanningen in beeld
Op het platform Secondant schreven we een bijdrage over de sentimentenmonitor die we in het kader van het omgaan met polarisering samen met de gemeente Deventer hebben ontwikkeld. De sentimentenmonitor is een methodiek die informatie vanuit professionals en burgers centraal stelt. Het doel van de monitor is om op lokaal niveau de onderlinge verhoudingen tussen groepen en ontwikkelingen daarin, in beeld te brengen om zodoende input voor het gemeentelijk beleid te genereren.

19 maart | Aanpak problematisch jeugdgroepgedrag in 7 stappen
Voor het online platform Secondant schreven we een artikel over de handreiking ‘duiden van problematisch jeugdgroepgedrag’ die binnen de aanpak van problematische jeugdgroepen gebruikt kan worden door de gemeentelijk regisseur.

1 maart | Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
Naar aanleiding van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport voor Politie & Wetenschap schreven we een artikel voor Tijdschrift voor Sport & Recht.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl