Bureau Beke

Actueel

20 september | Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen
In deze notitie die we samen met Movisie opstelden, wordt ingegaan op het fenomeen ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. De notitie vormt een inventarisatie, beschrijving en ordening van definities, eerder onderzoek naar ouderenmishandeling in intramurale instellingen, risicofactoren en beschermende factoren. Deze literatuurstudie is bedoeld als onderlegger voor het project ‘Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen’ dat Bureau Beke en Movisie samen uitvoeren.

4 september | Slachtoffers zoeken en vinden
Het identificeren van slachtoffers op basis van beeldmateriaal is erg tijdrovend. Het ontbreekt de politie aan ‘objectieve’ maatstaven voor het nemen van de beslissing om te stoppen met het uitkijken van beelden wanneer de kans op het nog vinden van nieuwe slachtoffers gering is. Als gevolg hiervan gaan individuele beeldrechercheurs bij het maken van deze beslissing af op hun kennis en ervaring. Dit onderzoek tracht meer grip te krijgen op die impliciete kennis en ervaring van rechercheurs.

22 augustus| Nieuwsuur: Doorbraak rond Nicky Verstappen, maar nog 1500 andere zaken onopgelost
In totaal zijn er in Nederland 1500 cold cases: ernstige zaken die nog niet zijn opgelost. Per politie-eenheid is er een apart coldcaseteam ingericht dat zich met die zaken bezighoudt. Maar criminologen Jasper van der Kemp (VU Amsterdam) en Ilse van Leiden (Bureau Beke) vinden dat de capaciteit te beperkt is.

14 augustus | Hoe gaat de politie te werk tijdens vermissingen?
In de podcast van Radio 1 ‘De Dag’ leggen we uit hoe de politie omgaat met vermissingen. Wanneer is er reden voor een Amber Alert? Wat doet en wat kan de politie doen bij vermissingen? En welke rol speelt sociale media bij vermissingszaken?

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl