Bureau Beke

Actueel

22 juni | Meldpunt in strijd tegen ongewenst gedrag
Marjan Olfers en Anton van Wijk zijn specialisten op het gebied van onderzoek naar ongewenst gedrag in de sport. Beiden pleiten dat er snel een centraal meldpunt komt waar meldingen van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag worden verzameld.

6 juni | Kwaliteitsonderzoek recreatiepark De Horn
Recreatiepark De Horn in de gemeente Schagen is een park dat al jaren aandacht vraagt van de overheid. Het gaat daarbij om leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken. Om een beeld te krijgen wat er precies speelt op het park voerden wij een kwaliteitsonderzoek uit op en in de omgeving van het recreatiepark. Zowel de problematiek als de kansen voor kwaliteitsverbetering zijn onderdeel van de rapportage.

23 mei | Links-extremisme in beeld
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we verkennend onderzoek verricht naar links-extremistische groeperingen in Nederland. Het onderzoek geeft een beeld van het huidige links-extremistische landschap waar het gaat om thema’s, buitenwettelijke acties en modus operandi. Naast handvatten voor het vormgeven van toekomstig beleid is een aantal kennislacunes naar voren gekomen.

15 mei | Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport
Als eerste sportbond heeft de Koninklijke Wielren Unie (KNWU) onderzoek laten uitvoeren naar ongewenste gedragingen in de eigen sportgeledingen. Dit sportspecifieke onderzoek dat Bureau Beke met de Vrije Universiteit heeft uitgevoerd onder een groot aantal professionele wielersporters en amateurs biedt waardevolle handvatten voor preventief beleid.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl