Bureau Beke

Actueel

27 januari | Inleiding in de pedagogiek
In dit recent verschenen leerboek voor hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen schreven wij een hoofdstuk over jeugdcriminaliteit. Ingegaan wordt op jeugdigen die strafbare feiten plegen, factoren die daaraan ten grondslag liggen en de aanpak ervan.

5 januari| Murder and the long-term impact on co-victims
Bureau Beke heeft nabestaanden van slachtoffers van moord en doodslag een aantal jaren gevolgd in de manier waarop zij met het delict zijn omgegaan. Over de bevindingen is een Engelstalige publicatie verschenen in International Review of Victimology.

5 januari | Afrekenen met geweld
In september 2012 vindt de zogenaamde Project-X rel plaats in Haren. Mede naar aanleiding van de schade die burgers lijden wordt de ‘Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld’ ingesteld. Het doel van deze regeling is om burgers schadeloos te stellen via een schadefonds, welke wordt gevuld met bijdragen van daartoe door de rechter veroordeelde personen. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben we deze regeling geëvalueerd.

22 december | Drie drugsnetwerken in een kleine stad
Onlangs is er een studie uitgevoerd naar drugshandel door drie criminele netwerken in een Nederlandse stad. Het Tijdschrift voor Criminologie publiceerde een artikel dat in gaat op de resultaten van deze studie door het beoordelen van de ontwikkeling van criminele netwerken en de wijze waarop individuen deelnemen aan deze netwerken.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl