Bureau Beke

Actueel

13 mei | Noodopvang in Warnsveld
In opdracht van gemeente Zutphen, het COA en GGNet heeft wij een risicoanalyse rondom de nieuw te vestigen noodopvang op GGNet-terrein in Warnsveld uitgevoerd. In de risicoanalyse hebben aspecten van veiligheid en leefbaarheid centraal gestaan. De analyse richt zich op risico’s voor het beheer rond noodopvang zelf in relatie tot GGNet, voor bewoners van de noodopvang en GGNet en voor omwonenden. Essentieel voor de weging van het risico is de aannemelijkheid en de urgentie ervan. Ook zijn maatregelen om risico’s te beheersen opgetekend. De risicoanalyse vormt een blauwdruk voor het nog op te stellen beheerplan rondom de noodopvang en is daarmee te beschouwen als een modelaanpak voor noodopvanglocaties elders in Nederland.

6 mei | Criminele carrières van ordeverstoorders
Rondom rellen maken (groepen van) tientallen of meer personen zich schuldig aan geweld. Vandaag verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een onderzoeksnotitie over de achtergrond van relschoppers. De bevindingen bieden ondersteuning voor de gedachte dat de ene relschopper de ander niet is en verklaringen voor relgedrag dus ook uiteenlopen.

21 april | De draad weer oppakken
De impact van moord op een gezins- of familielid is voor de nabestaanden enorm. Ze worden geconfronteerd met problemen op onder andere psychisch, juridisch en sociaal gebied. In dit onderzoek zijn nabestaanden in een periode vijf jaar na de moord diverse keren geïnterviewd om de ontwikkeling van hun problemen in kaart te brengen.

14 april | Missen we iets?
De afgelopen jaren is er in Rotterdam – net als landelijk – sprake van een daling van het aantal problematische jeugdgroepen. De gemeenschappelijke integrale aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit lijkt dus haar vruchten af te werpen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn Rotterdamse professionals kritisch omdat zij van mening zijn dat een deel van de jeugd- en jongerenproblematiek niet in kaart wordt gebracht. De vraag of we iets missen en wat we dan missen staat centraal in dit onderzoek.

Rijnkade 84 6811 HD Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl