Bureau Beke

Actueel

11 juli | Rapportage nulmeting veiligheid en leefbaarheid rondom azc Zutphen
In de zomer van 2016 worden asielzoekers gehuisvest in het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen. Na de risicoanalyse heeft Bureau Beke, voorafgaand aan de start van het azc, een nulmeting uitgevoerd. In oktober 2016 volgt de eenmeting. Deze eenmeting zal jaarlijks in oktober worden herhaald. Op basis van alle metingen wordt de leefbaarheid en veiligheid rondom het azc in beeld gebracht. De metingen bieden daarmee een controlemiddel voor de beheergroep om eventuele optredende overlast en criminaliteit door middel van maatregelen aan te pakken.

8 juli | Jeugdgroepen: van overlast tot criminaliteit
In de derde druk van het Basisboek Integrale Veiligheid schreven wij een hoofdstuk over jeugdcriminaliteit met speciale aandacht voor het plegen van overtredingen en misdrijven in groepsverband. Kenmerken van groepen, motieven van plegers en de aanpak komen aan de orde. Het basisboek is geschikt voor HBO-opleidingen en de beroepspraktijk.

5 juli | Politie registreert vaker verwarde personen
In de regio Rotterdam steeg het aantal voorvallen met verwarde personen in de politieregistratie BHV sterk tussen 2013 en 2014. Jos Kuppens en Anton van Wijk hebben deze stijging onderzocht. Tal van factoren kunnen de stijging verklaren, van de wijze van politieregistratie tot de toename van dementerenden en mensen met multiproblematiek.

23 juni | High impact crimes
In de laatste uitgave van ‘Strafblad’ staat het thema High Impact Crime (HIC) centraal. In dit themanummer is ook een bijdrage van een van onze medewerkers opgenomen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de profielen van plegers van HIC en de aanknopingspunten die dit voor de aanpak biedt. Het artikel downloaden.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl