Bureau Beke

Actueel

19 augustus | Geweldplegers in trein vaak bekend bij politie
Wie zijn de plegers van geweld tegen NS-personeel? Vaak zijn zij in beeld bij de politie als verdachte van andere incidenten. Er zijn verschillende typen geweldplegers te onderscheiden, die hun eigen benadering vragen. Van het sluiten van toegangspoortjes tot trainingen om risicosituaties te herkennen. Lees het Secondant artikel van Anton van Wijk en Tom van Ham.

19 augustus | Jekyll or Hyde?
De profielen van ordeverstoorders lopen uiteen. In een artikel voor het European Journal of Criminology wordt besproken welke implicaties dit kan hebben voor theorie en praktijk.

11 juli | Rapportage nulmeting veiligheid en leefbaarheid rondom azc Zutphen
In de zomer van 2016 worden asielzoekers gehuisvest in het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen. Na de risicoanalyse heeft Bureau Beke, voorafgaand aan de start van het azc, een nulmeting uitgevoerd. In oktober 2016 volgt de eenmeting. Deze eenmeting zal jaarlijks in oktober worden herhaald. Op basis van alle metingen wordt de leefbaarheid en veiligheid rondom het azc in beeld gebracht. De metingen bieden daarmee een controlemiddel voor de beheergroep om eventuele optredende overlast en criminaliteit door middel van maatregelen aan te pakken.

8 juli | Jeugdgroepen: van overlast tot criminaliteit
In de derde druk van het Basisboek Integrale Veiligheid schreven wij een hoofdstuk over jeugdcriminaliteit met speciale aandacht voor het plegen van overtredingen en misdrijven in groepsverband. Kenmerken van groepen, motieven van plegers en de aanpak komen aan de orde. Het basisboek is geschikt voor HBO-opleidingen en de beroepspraktijk.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl