Bureau Beke

Actueel

23 juni | High impact crimes
In de laatste uitgave van ‘Strafblad’ staat het thema High Impact Crime (HIC) centraal. In dit themanummer is ook een bijdrage van een van onze medewerkers opgenomen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de profielen van plegers van HIC en de aanknopingspunten die dit voor de aanpak biedt. Het artikel downloaden.

21 juni | Daders op het spoor
In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is in samenwerking met Bureau Bruinsma onderzoek uitgevoerd naar personen die geweld plegen tegen NS-personeel. Het onderzoeksrapport verscheen vorige week en biedt zicht op de kenmerken van geweldplegers tegen NS-personeel, de achtergrond van geweldsincidenten en de omstandigheden waarbinnen het geweld plaatsvindt.

21 juni | Langdurig toezicht zedendelinquenten
Ter voorbereiding op het ten uitvoer brengen van het wetsvoorstel ‘Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking’, hebben het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie (NP) en de drie Reclasseringsorganisaties (3RO) een pilot ontwikkeld. De gezamenlijke uitvoering van het langdurige toezicht voor zeden- en geweldplegers en de totstandkoming van een verbeterde en aansluitende samenwerking in de uitvoering staan hierin centraal. Aan Bureau Beke is gevraagd een pilot die zich op zedendelinquenten richtte te evalueren. De evaluatie resulteert in zicht op succesfactoren en aandachtspunten en geeft randvoorwaarden voor de toekomstige uitvoering van het langdurig toezicht.

2 juni | Bureau Beke is verhuisd
Bureau Beke is na 25 jaar Rijnkade op 6 juni verhuisd naar de eerste etage van De Waag aan de Turfstraat 1 te Arnhem. Meer informatie hierover vindt u op onze contactpagina .

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl