Bureau Beke

Actueel

23 maart | Aandacht voor radicalisering
In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Bureau Beke onderzoek gedaan naar radicalisering. Een aantal van de bevindingen die in algemene zin relevant zijn voor de Nederlandse overheid c.q. Nederlandse gemeenten, hebben we beschreven in een artikel voor het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing. Download het artikel

10 maart | Vermisten op het spoor
Eerder stelden we vast dat er jaarlijks bijna 100 mensen langdurig verdwijnen. In Vermisten op het spoor wordt aan de hand van 30 zaken geschetst hoe de politie onderzoek verricht naar (langdurige) vermissingen. Hoe is er gereageerd op de vermissing? En wat gebeurt er met niet opgehelderde zaken? Het boek is van waarde voor politiefunctionarissen en officieren van justitie die met vermissingen geconfronteerd worden. Daarnaast biedt het andere geĆÆnteresseerden een kijkje in de keuken van de opsporing van vermisten.

9 maart | Lessen uit de aanpak van jeugdgroepen
Deze week verscheen een themanummer van het WODC tijdschrift Justitiƫle Verkenningen over de dalende jeugdcriminaliteit. In dat nummer schreven wij een bijdrage waarin we laten zien dat het aantal problematische jeugdgroepen sinds de eeuwwisseling fors is gedaald. We gaan ook in op de factoren die daar invloed op lijken te hebben gehad. Het themanummer is via deze link te downloaden en ons artikel staat hier.

27 januari | Inleiding in de pedagogiek
In dit recent verschenen leerboek voor hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen schreven wij een hoofdstuk over jeugdcriminaliteit. Ingegaan wordt op jeugdigen die strafbare feiten plegen, factoren die daaraan ten grondslag liggen en de aanpak ervan.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl